Zakon o liječništvu, NN 121/03
Svrha liječničke djelatnosti jest zaštita zdravlja pojedinca, obitelji i cjelokupnog pučanstva.

Strategija razvoja zdravstva 2006-2011. godine Ministarstva zdravlja, NN72/06
Ciljevi : ...Projektom informatizacije zdravstvenog sustava predvidjeti i ugraditi sustave: propisivanja recepata i izdavanja lijekova, praćenja potrošnje i ishoda terapije te eliminacije interakcija lijekova i medikacijskih pogrešaka...

Očekuje se da će zdravstveni radnici uočiti neželjene nuspojave i interakcije te riješiti potencijalni problem.