Veliki broj prijema u bolnicu starijih pacijenata radi toksičnosti lijekova posljedica je primjene lijeka koji stupa u interakciju/e. Veliki broj tih interakcija mogao se spriječiti. (JAMA 2003;289:1652-1658)

Pretpostavlja se da su neželjene interakcije lijekova četvrti uzrok smrtnog ishoda kod hospitaliziranih pacijenata. (Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2004 Jan;7(1):21-6.)

Nacionalno istraživanje o zabrinutosti pacijenata o svom zdravlju, u SADu, je pokazalo da se pacijenti najviše brinu da li im je liječnik propisao dobar lijek, ali čak više od toga, brine ih da li će se pojaviti interakcija između lijekova koje koriste te lijekova i hrane, te kako će onda lijek na njih utjecati. (VIŠE INFORMACIJA)

Analiza neželjenih učinaka lijekova pokazala je da interakcije lijek-lijek predstavljaju 3-5% sprječivih medikacijskih pogrešaka u bolnici.(JAMA 1995;274(1):35–43.)

Interakcije lijekova su jedan od glavnih uzroka posjeta pacijenata hitnim odjelima bolnica. (Eur J Clin Pharmacol 1999;54(12):959–963.)