Interakcije nastaju kada neki lijek, dodatak prehrani ili hrana reagira ili interferira s drugim lijekom uzrokujući neželjeni učinak lijeka. Ovi neželjeni učinci mogu biti i blagi, no često uzrokuju ozbiljnu ozljedu, čak i smrt.
Podaci za Ameriku su alarmantni:

Zašto je toliko interakcija lijekova (www.fda.gov)