Lexi-Interact

 

Lexi-Interact TM je kompletan program za pretraživanje i analizu interakcija između lijekova (receptnih i OTC), prirodnih pripravaka (biljni pripravci, vitamini, minerali…), hrane i/ili alkohola. Analizom unesenih podataka (podaci o terapiji/lijekovima) se mogu predvidjeti moguće interakcije.

Za svaku od mogućih interakcija označen je rizik odnosno stupanj kliničke značajnosti interakcije, u skladu s nomenklaturom Svjetske zdravstvene organizacije. Stupnjevi se označavaju velikim slovima abecede (A, B, C, D, X) i to tako da rastući niz slova odgovara rastu kliničke značajnosti odnosno težini interakcije (A – najmanje klinički značajna interakcija; X – klinički značajna interakcija).

Detaljna monografija o interakciji (s podacima o ozbiljnosti interakcije, preporukom za postupanje s pacijentom, literaturom te drugim podacima) zatim se prikaže jednostavnim „klikom“ na ime lijeka koji stupa u interakciju.

Baza podataka o interakcijama se svakodnevno obnavlja čime se bavi interni tim stručnjaka Lexi-Compa, dok reviziju obavljaju vanjski suradnici.

Pomoću ovog pretraživanja zdravstveni radnici će moći svojim pacijentima pružiti pravovremenu, kvalitetnu i sigurnu skrb.

 

 

Pogledajte kako koristiti Lexi-Interact on-line!

Ispunite Zahtjev za pristup bazi podataka!

Više možete saznati putem e-maila info@interakcije.com, pozivom na +385 91 255 6731 ili +385 91 455 6731, faxom na broj +385 1 6602 321 ili nam pošaljite poruku preko kontakt forme.

Što? Zašto? Kako?

Zdravstveni radnici, posebice ljekarnici i liječnici, su prema propisima dužni u svom radu kontrolirati odnosno izbjegavati interakcije lijekova, hrane i drugih pripravaka.

Brojne publikacije govore o mogućnosti prevencije i detekcije interakcija te posljedičnom smanjenju neželjenih događaja kada su zdravstvenim radnicima u njihovoj praksi dostupne baze podataka o interakcijama lijekova odnosno programi detekcije interakcija. Takve elektroničke baze podataka široko se koriste diljem svijeta primjerice u bolnicama, ambulantama, na klinikama, u liječničkim ordinacijama, akademskim ustanovama i ljekarnama. S obzirom da je u razvijenim zemljama u ponudi mnogo različitih programa detekcije interakcija, ustanovi koja treba odlučiti koju bazu podataka kupiti, može biti dosta teško donijeti takvu odluku.

Do sada su objavljene brojne studije o učinkovitosti programa koji postoje na tržištu. Prema zaključcima tih studija, vidljivo je da se programi interakcija lijekova uvelike razlikuju u nekoliko kategorija. To su: dostupnost informacija o dijetetskim namirnicama, dostupnost informacija o lijekovima koji nisu registrirani u zemlji, osjetljivost programa, preciznost analize i dostupnost informacija na materinjem jeziku. (D.Jonjić, Bilten HLJK 2012-1)

Pri odabiru programa važno je uzeti u obzir kategorije prema kojima se može usporediti vrijednost pojedinog programa, primjerice preciznosti analize, osjetljivost programa, da li postoje informacije i o interakcijama između lijeka i dijetetskih namirnica, biljnih pripravaka, hrane; kvaliteta podataka, izvori podataka, kako često se podaci ažuriraju…

Lexi-Interact je jedini program za detekciju interakcija (između lijekova, receptnih i OTC, biljnih pripravaka, hrane i alkohola) dostupan na tržištu Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku, koji je bio predmetom brojnih istraživanja. Rezultati tih istraživanja pokazali su da je Lexi-Interact jedan od najboljih programa detekcije interakcija na svijetu (Can J Hosp Pharm 2010;63(2):130-137.; BMC Med Inform Decis Mak 2007; 7:7.; CJHP – vol.63, no.2 – March-April 2010)